Administrator danych osobowych

Smart Systems Dariusz Kmieć, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ostrobramska, nr 83, lok. 507A, kod pocztowy: 04-175, jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cel i zakres gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe gromadzimy wyłącznie w celu świadczenia naszych usług oraz do kontaktu z klientem.

Najczęściej będą to:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Adres e-mail

Na potrzeby świadczenia usługi bądź tworzenia umów cywilno-prawnych, możemy gromadzić również inne dane, o czym klient zostanie poinformowany.
Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały nam one udostępnione.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane przechowujemy przez okres świadczenia usługi, bądź okres wymagany przez przepisy prawa.

Dobrowolność udostępnienia danych

Każdy użytkownik naszej strony lub nasz Klient, w celu skorzystania z naszych usług, bądź w celu kontaktu z nami drogą elektroniczną, dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług wprowadzenie danych mimo, że jest dobrowolne, może okazać się niezbędne. Przykładem może być skorzystanie z formularza kontaktowego (dane niezbędne, obowiązkowe są każdorazowo wyszczególnione).

Prawo dostępu do danych

Każdy nasz klient ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w tym celu prosimy o kontakt

Prawo do usunięcia danych

Każda z osoba, której dane przechowujemy, ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. Jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich Twoich danych, jeżeli w jednoznaczny sposób wyrazisz taką wolę, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Twoich danych. taka podstawa może wynikać np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy Cie o tym fakcie.

Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli Twoje dane są przez nas przetwarzane, masz prawo wskazać nam podmiot, któremu jako administrator danych, powinniśmy przesłać Twoje dane. Dane te zostaną przesłane w postaci pliku z danymi ustrukturyzowanymi, w powszechnie używanym formacie. Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa, przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby upewnić się, że Twoje dane nie trafią w niepowołane ręce

Prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dysponujesz prawem do jej wycofania w dowolnym momencie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Posiadasz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia, jeżeli stwierdzisz, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, naruszający Twoje prawa prawa lub przepisy Rozporządzenia.

Polityka plików cookies

Definicja cookies

Pliki cookies są danymi informatycznymi, krótkimi plikami tekstowymi, przechowywanymi przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować wyświetlanie strony internetowej do jego indywidualnych preferencji. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przez jaki mają być przechowywane na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer (ID).

Są one wykorzystywane są w następujących celach:

  1. Do tworzenia statystyk, umożliwiających tworzenie w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. Podtrzymywaniu sesji użytkownika na stronie/aplikacji internetowej, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktu do koszyka. Służy także do określania profilu użytkownika w celu profilowania jego preferencji, w szczególności przez sieci Google oraz Facebook.

Stosowane przez nas pliki cookies oraz ich rodzaje

Na naszej stronie stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  1. Sesyjne (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa najczęściej domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Każda nowoczesna, Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Blokowanie oraz usuwanie plików cookie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

Polityka plików cookie w odniesieniu do podmiotów trzecich

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące podmioty trzecie, w szczególności, w celach reklamowych i statystycznych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności partnerów, z którymi współpracuje:

  • Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/.

Data ostatniej aktualizacji: 1 czerwca 2020 r.